Hvad er en oversættelseshukommelse?

Hvad er en oversættelseshukommelse?

En oversættelseshukommelse er en database, hvori oversatte sætninger (segmenter) gemmes. Det vil sige, at hver gang, der oversættes en ny tekst, vil oversættelseshukommelsen vokse, og sprogmedarbejderen vil være bedre stillet, næste gang en tekst skal oversættes.

Hver gang sprogmedarbejderen i oversættelsesprocessen kommer til et segment, som er identisk eller næsten identisk med et segment, der tidligere er blevet oversat, viser værktøjet automatisk den tidligere oversættelse.

Brugeren kan herefter redigere teksten, hvis dette vurderes nødvendigt.

WebWordSystem giver brugerne mulighed for at stille deres oversættelser til rådighed for andre brugere ved at publicere sætningerne i Public area.

Hvert enkelt segment i oversættelseshukommelsen indeholder kun oversættelsen mellem to sprog.

WebWordSystem omfatter én oversættelseshukommelse, som er opdelt i sprogkombinationer samt emnespecifikke områder, der er rubriceret efter ISIC-klassificeringen.

Oversættelseshukommelsen indeholder de respektive gruppers Private area og Public area.