Hvad er et segment?

Hvad er et segment?

Et segment er en hel sætning eller en del af en sætning.

I WebWordSystem tilføjes et segment på én sprogkombination ad gangen.

Et segment kan maksimalt indeholde 500 karakterer.