Hvad er fordelene ved WebWordSystem?
 1. Effektivisering af oversættelsesprocessen
 2. Øget kvalitet i oversættelserne
 3. Terminologistyring 
 4. Fælles brugerflade internt og eksternt
 5. Intern og ekstern videndeling
 6. Ejerskab til egne oversættelser
 7. Understøttelse af en sprogpolitik
 8. Indtjening på egne oversættelser
 9. Automatiske opdateringer
 10. Ingen belastning af intern it-afdeling
 11. Konvertibilitet med andre værktøjer
 12. Global videndeling