Hvad er et søgefilter?

Et søgefilter er den kombination af valg, du træffer i forbindelse med en søgning. Nogle valg er "enten/eller", mens andre er "både/og".
 
Valgmulighederne i termbasen er:

1. Private area og/eller Public area
2. Emnespecifikt område eller hele termbasen
3. Sprogkombination
4. Match-type
   · Eksakt match
   · Begynder med
   · Slutter med
   · Indeholder
   · Fuzzy match
 
En søgning efter termer giver en liste af søgeresultater på kildesproget. Når man vælger en af kildetermerne på termlisten i ruden Matching terms, vil man kunne se måltermen/måltermerne med tilhørende oplysninger i ruden Term.
 
Valgmulighederne i oversættelseshukommelsen er:

1. Private area og/eller Public area
2. Sprogkombination
3. Emnespecifikt område
4. Match-procent

Søgefilteret definerer, hvor i oversættelseshukommelsen systemet leder efter tidligere oversatte sætninger.