Information og forbehold

WebWordSystem træffer alle rimelige forholdsregler for at sikre, at teksten på denne hjemmeside er korrekt og opdateret. Der kan imidlertid forekomme fejl eller udeladelser, og brugeren kan derfor ikke gå ud fra uden videre, at teksten er korrekt, men bør kontrollere korrektheden direkte med WebWordSystem.

 

Da WebWordSystem ikke er herre over, hvad informationen på denne hjemmeside bliver brugt til af brugeren, fraskriver WebWordSystem sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for avancetab, tab af forretningsmuligheder eller andet indirekte tab som følge af brugen af informationen.


WebWordSystem kan ikke gennemgå og har ikke gennemgået alle hjemmesider m.v., som er tilgængelige via links på denne hjemmeside, og fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af disse. I det omfang brugeren benytter links til andre hjemmesider m.v., sker det på brugerens egen risiko og i øvrigt i overensstemmelse med de regler og bestemmelser, som måtte gælde eller være aftalt for disse.

 

Generelt
WebWordSystem (dataansvarlig) registrerer persondata på www.webwordsystem.dk og www.webwordsystem.com samt www.webwordsystem.org og www.webwordsystem.net, så vi kan yde vores kunder og andre besøgende den bedste service. For eksempel registrerer vi persondata, når vi modtager flyttemeddelelser og bestillingsformularer til hvidbøger m.m., eller hvis du opretter et bruger-id på vores website. WebWordSystem registrerer følgende oplysninger:

 

Kontaktoplysninger

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

 

Årsagen til, at vi skal bruge disse oplysninger, er, at vi gerne vil kunne sende nyhedsinformationer til alle, som udtrykker interesse for WebWordSystem. 


Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Oplysninger bliver ikke videregivet uden dit samtykke
WebWordSystem hverken sælger eller videregiver registrerede oplysninger uden først at få dit samtykke. 


Hvor længe opbevarer WebWordSystem de registrerede persondata?
WebWordSystem opbevarer de registrerede data så længe, det er nødvendigt, for at kunne yde en god service over for besøgende på www.webwordsystem.dk og www.webwordsystem.com samt www.webwordsystem.org og www.webwordsystem.net.  


Kontaktformularer og konkurrencer
Persondata, der registreres via kontaktformularer, gemmes, hvis du har skrevet i kontaktformularen, at du gerne vil modtage nyheder og information fra WebWordSystem på e-mail, for eksempel om nyheder og anden information. 


E-mail til WebWordSystems kundecenter
Hvis du er kunde hos WebWordSystem, gemmer vi dine e-mails lige så længe, du er kunde. Ifølge bogføringsloven skal WebWordSystem opbevare nogle oplysninger i 5 år. Det gælder for eksempel dine fakturaer.

 
Kopiering helt eller delvist af WebWordSystems materiale er ikke tilladt uden WebWordSystems skriftlige samtykke.

 

Der må gerne linkes til www.webwordsystem.com's officielle hjemmeside forudsat, at dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende ret og med tydelig kildeangivelse.


Yderligere spørgsmål vedrørende ophavsret og brug af WebWordSystems materiale kan rettes til WebWordSystem via e-mail: info@webwordsystem.com.


Journalister kan i forbindelse med omtale af WebWordSystem frit anvende pressemeddelelser og pressefotos fra WebWordSystems presseafdeling. For yderligere information kontakt WebWordSystem via e-mail: info@webwordsystem.com.

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog