Systematisering og registrering af begreber og termer betyder mange forskellige typer fordele alt efter, hvad virksomheden ønsker at opnå, og hvor virksomheden ønsker at lægge fokus. Nedenfor findes nogle eksempler på fordele, som kan opnås med godt terminologiarbejde.

 

Begrebsafklaring udgør en vigtig del af terminologiarbejdet og drejer sig blandt andet om systematisk bearbejdning af informationer om begreber således, at der for eksempel findes præcise definitioner af i hvert fald virksomhedens nøglebegreber. Dette arbejde betyder, at virksomheden kan sikre ensartet sprog i kommunikationen med kunder, borgere eller andre.

 

Understøttelse af virksomhedens image opnås også med godt terminologiarbejde. Præcis og entydig kommunikation er selvfølgelig i sig selv en meget vigtig del af en virksomheds image, men derudover kan et bevidst valg af virksomhedsspecifik terminologi også understøtte en virksomheds image på mange andre måder.

 

Standardisering af terminologiarbejdet i forhold til internationale standarder er for nogle virksomheder en særdeles vigtig parameter. Overholdelse af standarder i forbindelse med terminologiarbejde betyder dels, at man vælger at arbejde med strukturer og metoder, som allerede er undersøgt og afprøvet, og dels betyder det, at en fusion eller anden form for sprogligt samarbejde med andre virksomheder kan blive betydeligt lettere.

 

Termudtræk fra eksisterende tekster kan være en essentiel arbejdsopgave, for eksempel for virksomheder, som endnu ikke har fået oprettet en egentlig terminologisamling, eller for virksomheder, som hele tiden skal forholde sig til store mængder ny terminologi, som de eventuelt modtager fra kunder eller andre.

 

Virksomhedens sproglige viden findes et bestemt sted og er tilgængelig for alle. Det betyder blandt andet, at det bliver langt nemmere for alle virksomhedens medarbejdere at udarbejde klar og entydig information.

 

Administration af forskellig terminologi til forskellige læsere kan i visse tilfælde være nødvendig. For eksempel kan virksomheden vælge at anvende en type terminologi i reklamemateriale eller brugermanualer, men en anden i materialet med tekniske specifikationer.

 

Oversættelse af termer til flere sprog. Hvis virksomheden skal håndtere kommunikation på flere forskellige sprog, vokser mængden af termer tilsvarende, og veldefinerede terminologiske arbejdsmetoder vil i reglen være særdeles påkrævede.

 

 

Kilde: KBH UNI

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog