Hvad er en termbase?

Hvad er en termbase?

En termbase er en database, der normalt indeholder virksomhedens egne specifikke termer og faste vendinger, således at alle virksomhedens medarbejdere har adgang til den samme terminologi.

I WebWordSystem har vi udvidet begrebet.

Ud over hver virksomheds specifikke termbase - Private area - har vi også en fælles termbase - Public area. Her ønsker vi at udnytte det stigende behov for global videndeling, idet vi giver jer mulighed for at stille jeres egne termer til rådighed for andre brugere ved at overføre termerne til Public area. Og på samme måde giver andre brugere også jer mulighed for at finde branchespecifik terminologi.

Alle termbaser er desuden opdelt i sprogkombinationer samt i en række branchespecifikke områder, der er rubriceret efter ISIC-klassificeringen, og som forbinder ækvivalenter på forskellige sprog. (En ækvivalent er et ord, der i betydning tilnærmelsesvis modsvarer et ord på et andet sprog.)

Termen indeholder en definition, en kilde og en emneklassificering, men kan også indeholde grammatiske oplysninger, kontekst, noter samt projektkode.

Læs mere om fordelene ved en konsekvent terminologistyring. Klik her.