FAQGrupper

Hvad er en gruppe?

Hvad er en gruppe?

En gruppe er et antal brugere fra samme juridiske enhed, som hver især har adgang til WebWordSystem, og som uafhængigt af hinanden kan arbejde i samme Private area.

En gruppe kan bestå af en eller flere brugere. Man kan løbende udvide antallet af brugere i en gruppe. Der er ingen begrænsning.

Klik her for at se de forskellige løsninger.

Hvordan kan jeg blive tilknyttet en bestemt gruppe?

Hvis du er medarbejder i en virksomhed, der har købt licenser til flere brugere af WebWordSystem, eller du kortvarigt arbejder som ekstern sprogmedarbejder for virksomheden, kan gruppeadministratoren gøre dig til medlem af den pågældende gruppe.

Du kan kun blive medlem af gruppen, hvis der er frie licenser tilbage i den pågældende gruppe.

Kan en freelance-oversætter blive tilknyttet en gruppe?

I forbindelse med en given opgave kan gruppeadministratoren registrere freelance-oversætteren som bruger i gruppen. Når opgaven er færdig, kan gruppeadministratoren blokere for, at freelance-oversætteren har adgang. På denne måde kan eksterne løbende blive koblet til og fra adgangen til WebWordSystem i den enkelte virksomhed.

Ansvaret for denne tilknytning påhviler udelukkende gruppeadministratoren, idet freelanceren får adgang til gruppens Private area og forbrugskonto.

Hvem er gruppeadministrator, og hvilke opgaver har vedkommende?

Hvem er gruppeadministrator, og hvilke opgaver har vedkommende?

Alle, der erhverver en licens, skal udnævne mindst én gruppeadministrator, der sørger for at oprette alle brugerne i gruppen og tildele dem brugernavn og password samt give dem de rettigheder, som virksomheden vil give dem. 

Det er ligeledes gruppeadministratorens opgave at overføre termer og segmenter til Public area.

Hvor mange brugere kan tilknyttes en gruppe?

Der kan kun oprettes det antal brugere, som er beskrevet i den pågældende licens.

Brugerantallet kan til enhver tid udvides til et større antal brugere ved at betale forskellen mellem den eksisterende licens og den fremtidige licens, der svarer til det ønskede antal brugere.

Der er ingen øvre begrænsning af antal brugere på en flerbrugerlicens.

Alle brugerne skal altid tilhøre samme juridiske enhed. Gør de ikke det, skal licensen udvides til en anden løsning. Klik her for at se de forskellige løsninger.

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog