Hvordan er prisstrukturen i WebWordSystem?

Vi har en officiel prisliste  for alle ydelser i WebWordSystem.

Hvad er standardvalutaen i WebWordSystem?

Euro (EUR) er standardvalutaen i WebWordSystem. Der er imidlertid lavet en speciel dansk prisliste, som udelukkende anvendes til virksomheder, der faktureres i Danmark.

Hvor mange konti kan jeg have?

Køb af termer og segmenter fratrækkes saldoen, mens andres køb af dine termer og segmenter tillægges saldoen.

Hvordan modtager jeg pengene fra min afregningskonto, hvis jeg har penge til gode?

Hvis saldoen på din afregningskonto overstiger DKK 1.200 ud over det forventede forbrug i de næste to måneder, vil du automatisk få overført DKK 1.000 til din bankkonto.

Hvilke betalingsmetoder kan jeg anvende?

Ved køb af en licens fremsender WebWordSystem ApS en faktura med angivelse af den bestilte licenstype, ønskede antal brugere, årlig Support & Update og et acontobeløb på DKK 100 for forbrug i Public area.

For at du kan anvende Public area i WebWordSystem, skal din forbrugskonto være > DKK 0.

Alle betalinger skal ske ved overførsel til WebWordSystem ApS' bankkonto i Jyske Bank.

Hvordan er betalingsstrukturen ved fuzzy matches?

Medmindre der er eksakt match, afregnes købet efter match-procent som beskrevet i vores officielle prisliste.

Afregnes jeg efter antal ord eller antal bogstaver?

Al afregning foregår efter antal ord i kildeteksten. Afregningen beregnes i henhold til vores officielle prisliste.

Betaler jeg flere gange for samme match i samme oversættelsesproces?

Der afregnes for hvert enkelt match i en oversættelse fra Public area. Det vil sige, at hvis samme term/segment hentes flere gange i en tekst, betales der for alle matches.

Hvorfor bør jeg overføre termer og segmenter fra Private area til Public area?

Det er WebWordSystem ApS' filosofi, at når en term eller et segment er oversat én gang, skal det aldrig oversættes igen. Videndelingen kan dog kun opnås, hvis så mange som muligt overfører deres oversatte termer og segmenter til Public area, og det vil medføre en effektivisering af oversættelsesprocessen for alle. 

Desuden er mulighederne for indtjening på egne termer og segmenter kun til stede, når de ligger i Public area.

Hvordan er prisstrukturen for min indtjening?

Når andre brugere anvender dine termer og segmenter, bliver du betalt hver gang, de anvendes. Indtjeningen fremgår af vores officielle prisliste.

Hvor længe kan jeg opnå indtjening på mine termer og segmenter i Public area?

Indtjeningsretten på din gruppes termer og segmenter varer indtil, du ophører med at være bruger af WebWordSystem. Så længe du er bruger, er der ingen begrænsninger på, hvor mange matches der må opnås.

Derfor vil din indtjening blive højst, hvis du straks publicerer alle dine termer og segmenter.

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog