Hvor søger jeg efter en oversættelse?

  • I enten Private area eller i Public area eller begge steder samtidigt
  • På forskellige sprogkombinationer
  • Termer i en emnespecifik del af databasen på to niveauer eller i hele databasen
  • Segmenter i en emnespecifik del af databasen på to niveauer

Hvad er et søgefilter?

Et søgefilter er den kombination af valg, du træffer i forbindelse med en søgning. Nogle valg er "enten/eller", mens andre er "både/og".
 
Valgmulighederne i termbasen er:

1. Private area og/eller Public area
2. Emnespecifikt område eller hele termbasen
3. Sprogkombination
4. Match-type
   · Eksakt match
   · Begynder med
   · Slutter med
   · Indeholder
   · Fuzzy match
 
En søgning efter termer giver en liste af søgeresultater på kildesproget. Når man vælger en af kildetermerne på termlisten i ruden Matching terms, vil man kunne se måltermen/måltermerne med tilhørende oplysninger i ruden Term.
 
Valgmulighederne i oversættelseshukommelsen er:

1. Private area og/eller Public area
2. Sprogkombination
3. Emnespecifikt område
4. Match-procent

Søgefilteret definerer, hvor i oversættelseshukommelsen systemet leder efter tidligere oversatte sætninger.

Hvor indstiller jeg søgefilteret?

Hvor indstiller jeg søgefilteret?

Arbejder du i termbasen, er søgefilteret integreret øverst på siden.

Arbejder du i oversættelseshukommelsen, er søgefilteret integreret i værktøjslinjen i dialogboksen nederst på siden.

Arbejder du i IDML Translator, er søgefilteret under Settings.

Hvad er et match?

Hvad er et match?

Der er flere grader af matches i en søgeproces:

  • Eksakt match betyder, at der eksisterer en oversættelse af en term eller segment, der svarer præcist til søgeteksten
  • Fuzzy match betyder, at der eksisterer en oversættelse af en term eller segment, der ligner søgeteksten. Man skal derfor vurdere, om man kan anvende denne match eller kun dele deraf

Kan jeg øge søgeprocessen?

Hastigheden på søgeprocessen afhænger udelukkende af hastigheden på din computer og din internetforbindelse.

Søgning i termbasen er generelt hurtigere end søgning i oversættelseshukommelsen, og eksakt søgning er generelt hurtigere end fuzzy-søgning og kriteriesøgning ("begynder med", "slutter med" eller "indeholder").

Hvordan beregnes prisen på en given søgning?

Alle betalinger er baseret på kildetekstens ordantal, og der betales kun for fremmede ord, og hvis match-procenten er 50 eller højere. 

Prisen pr. ord er DKK 0,25. Er der for eksempel kun 75 % match, betales der 75 % * DKK 0,25 = DKK 0,1875 pr. ord i det pågældende match.

Du kan komme direkte til vores prisliste ved at klikke her.

Hvad, hvis jeg ikke har Microsoft Office?

Hvis du ikke har Microsoft Office og Office translation add-in installeret, kan du udelukkende anvende termbasen og IDML Translator via internettet.

Kan jeg søge i både Private area og Public area samtidig?

Ja, når du indstiller dit søgefilter, vælger du mellem de to muligheder eller vælger dem begge samtidig.

Kan andre grupper få adgang til mit Private area?

Det er ikke muligt for brugere, som ikke er en del af jeres gruppe, at søge i jeres Private area

Kun hvis gruppeadministratoren giver en ekstern bruger lov til at blive en del af gruppen, kan denne søge i jeres Private area.

Kan jeg søge efter en oversættelse af et enkelt ord i et segment?

WebWordSystem giver dig mulighed for at søge i oversættelseshukommelsen efter et eller flere sammenhængende ord direkte fra dit dokument. Du skal blot markere det eller de ord i dit dokument, du vil søge, og derefter klikke på Concordance search. Hvis den markerede tekst findes i oversættelseshukommelsen, finder WebWordSystem alle sætningerne.

 

Du kan også søge i termbasen direkte fra dit dokument ved at markere den term, du vil søge, og derefter klikke på Translate term. Hvis ordet findes i termbasen, finder WebWordSystem termen.

 

Du kan også søge direkte i "Maintenance" efter et ord, en delsætning eller en hel sætning. WebWordSystem finder samtlige sætninger, der indeholder det indtastede.

Kan jeg søge efter en term på tværs af flere emnespecifikke termbaser?

Du har altid mulighed for at søge efter en term i en emnespecifik del af termbasen, på tværs af undergrupper eller i hele termbasen.

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog