Copenhagen Business School - Henrik Selsøe Sørensen

WebWordSystem blev i efteråret 2007 inddraget i undervisningen på CBS på såvel cand.ling.merc.-studiet (CLM) som master-uddannelsen Master of Language Administration (MLA).

Der er tale om undervisningsforløb, hvori indgår sprogteknologi, navnlig termbaser og oversættelseshukommelser, og her har WebWordSystem vist sig velegnet til hurtigt at få de studerende i gang med at bruge værktøjerne i praksis og forholde sig mere overordnet til, hvorledes værktøjerne kan integreres i oversætterens arbejde.

Ikke mindst WebWordSystems opbygning med henblik på videndeling via nettet er yderst interessant for de studerende, der beskæftiger sig med oversættelse og formidling i en erhvervsmæssig sammenhæng.

I forhold til konkurrerende systemer på markedet er WebWordSystem prismæssigt meget konkurrencedygtigt.

CBS glæder sig meget til at fortsætte samarbejdet og på nærmeste hold følge den videre udvikling af systemet.

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog