DS Logo

Dansk Standard - oversætter Marianne Kamstrup

Dansk Standard indførte WebWordSystem i sommeren 2008. Vi er 3 oversættere, og vi har før arbejdet med oversættelsesværktøj og ved derfor, hvor god en hjælp et sådant system er i det daglige arbejde.

 

De tekster, vi oversætter hos Dansk Standard, er i mange tilfælde opbygget på samme måde og indeholder et antal identiske afsnit eller afsnit, der ligner hinanden. WebWordSystem er kompatibelt med vores tidligere system, så vi har kunnet fortsætte vores arbejde med at udvikle den ensartethed og øgede kvalitet af vores oversættelser af standarder, som vi allerede var igang med at etablere. 

På grund af vores teksters art har vi i første omgang koncentreret os om segmentdelen. Vi har i den forbindelse haft meget stor gavn af søgefunktionen, der betyder, at vi kan søge i hele segmentbasen - det vil sige, også i segmenter andre har lagt ind. Det er vigtigt for os, fordi vi på den måde sikrer, at vi får afklaret terminologien inden for de områder, vi beskæftiger os med, og samtidig sparer vi tid, fordi vi ikke hver især skal bruge tid på omfattende ordsøgning.

 

WebWordSystem har vist sig at være en velkommen forenkling i forhold til vores tidligere system med den yderligere fordel, at det er webbaseret, så eventuelle serverproblemer ikke skal løses hos os. Vi har også oplevet, at vores forslag til ændringer altid er blevet modtaget positivt, og der har generelt været meget stor imødekommenhed over for vores ideer. 

- sidst, men ikke mindst: WebWordSystem kan konkurrere på prisen!

 

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog