CorporateCorporate-løsningen er til større grupper

Corporate-løsningen er udviklet til grupper af 7-12 oversættere, som arbejder i samme virksomhed. Med Corporate-løsningen tilbyder WebWordSystem dig og dine kolleger et oversættelsesværktøj, som indeholder en oversættelseshukommelse og en termbase samt adgang til WebWordSystems Public area. Corporate-løsningen kan til enhver tid opgraderes til en større løsning.


Oversættelseshukommelsen husker det, I har oversat

I oversættelseshukommelsen gemmer I alle de oversættelser, I laver, på sætningsniveau - uanset sprogkombination. Det vil sige, at når I oversætter en sætning fra et sprog til et andet, lagres den automatisk i oversættelseshukommelsen. Næste gang en af jer så skal oversætte en sætning, der er identisk eller næsten identisk med denne sætning, vil den automatisk fremkomme som forslag. I kan vælge at få match-forslag helt ned til 50 %.

Termbasen sørger for ensartet brug af fagtermer

I termbasen kan I med fordel tilføje alle de termer, I måtte ønske - uanset sprogkombination. Hvis I vælger at bruge termbasen, kan I fastlægge virksomhedens fagterminologi til fordel for alle medarbejdere med adgang til WebWordSystem. Derved undgår I fejloversættelser, når en fagterm skal oversættes - uanset om det er i marketingsafdelingen, salgsafdelingen, den tekniske afdeling eller i administrationen, eller når I får en ny sprogmedarbejder. I tilføjer termen i en foruddefineret input-model med de nødvendige oplysninger tilknyttet. Så snart termen er tilføjet i termbasen, vil den blive genkendt i de tekster, I oversætter. Det vil sige, at ved hjælp af dette unikke opslagsværk skal I ikke fremover bruge tid på at finde den korrekte oversættelse til en given fagterm - og det kan jo mange gange tage helt op til en times tid. Samtidig opnår I konsistens i jeres oversættelser fra afdeling til afdeling, og dette forstærker virksomhedens brand udadtil.

 

Der kan tilkøbes kiggeadgang til termbasen, så alle medarbejdere kan bruge den som opslagsværk.


Public area - markedspladsen

Public area er markedspladsen i WebWordSystem, hvor I som oversættere kan vælge at købe og sælge allerede oversatte sætninger og termer. Såfremt I ønsker at benytte jer af Public area, modtager virksomheden kr. 0,05/ord hver gang, en anden bruger i WebWordSystem henter et ord, som I har publiceret. På samme måde kan I købe andre brugeres sætninger og termer for kun kr. 0,25/ord. Indholdet i Public area er kvalitetssikret, og I vælger selv, om I vil benytte jer af denne mulighed. Ideen med Public area er, at I som oversættere ikke skal bruge tid på at oversætte og skrive tekst, der allerede er oversat tidligere, og derved kan I øge hastigheden yderligere i jeres oversættelsesproces.

 

En fælles online-database til alle jeres oversættelser

WebWordSystem er webbaseret, og du og dine kolleger har derfor den fordel, at I kan logge på systemet, uanset hvorfra I ønsker, og derved fortsat have fordel af at drage nytte af hinandens oversættelser. I undgår at skulle oversætte og skrive de samme sætninger igen og igen. Der henvises til hvidbogen, hvori I kan læse om, hvor store besparelser der kan opnås ved at bruge et oversættelsesværktøj.


En anden fordel ved at arbejde på samme oversættelseshukommelse er, at I fastholder konsistensen i de oversatte tekster.


For virksomheden er der desuden den fordel, at alle oversættelser bliver lagret centralt i WebWordSystem, således at den sproglige viden forbliver i virksomheden - også når en kollega fratræder eller skifter arbejdsfunktion.

 

Hvis I forestiller jer, at I har brugt WebWordSystem kontinuerligt i 3 år og derved lagret alle jeres oversættelser i en stor fælles hukommelse, vil I opleve, at I har opbygget et unikt opslagsværk både, hvad angår oversættelser på sætningsniveau, og hvad angår fagtermer gemt i termbasen med alle relevante oplysninger tilknyttet.

 

WebWordSystem gør det nemt at komme i gang

WebWordSystem er udviklet med det formål, at det skal være nemt at komme i gang med at bruge et oversættelsesværktøj. Derfor har vi fokuseret på, at selv oversættere, som ikke just har det helt store kendskab til IT, skal kunne komme hurtigt i gang. Desuden er fordelen ved den webbaserede løsning, som hostes hos WebWordSystem, at der hverken kræves vedligehold af eller kendskab til systemet i jeres IT-afdeling.


I kan tilføje flere brugere

Corporate-løsningen kan til enhver tid opgraderes til en større løsning, således at I kan arbejde sammen med flere oversættere i jeres gruppe, og derved kan I alle dele hinandens oversættelser. Se øvrige løsninger.

 

Kunder

WebWordSystem er i dag integreret i et stort udsnit af Danmarks både store og små virksomheder - ikke kun som et oversættelsesværktøj, men også som et sprogligt opslagsværk for alle medarbejdere. Se Kunder.


Kontakt os, hvis du vil vide mere

Ønsker I yderligere information om Corporate-løsningen, kontakt venligst WebWordSystem Salg på tlf. +45 7070 1440 eller e-mail sales@webwordsystem.com.

Brugere

Termbase

Genbrug

Del dine oversættelser

Opgraderbar

7-12

 

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog