FreelanceTil freelance-oversætteren

Er du professionel oversætter og arbejder som freelancer, tilbyder WebWordSystem dig et oversættelsesværktøj, som indeholder en oversættelseshukommelse og en termbase samt adgang til WebWordSystems Public area.

 

Oversættelseshukommelsen husker det, du har oversat

I oversættelseshukommelsen gemmer du alle de oversættelser, du laver, på sætningsniveau - uanset sprogkombination. Det vil sige, at når du oversætter en sætning fra et sprog til et andet, lagres den automatisk i oversættelseshukommelsen. Næste gang du så skal oversætte en sætning, der er identisk eller næsten identisk med denne sætning, vil den automatisk fremkomme som forslag. Du kan vælge at få match-forslag helt ned til 50 %.

 

Termbasen sørger for ensartet brug af fagtermer

I termbasen kan du med fordel tilføje alle de termer, du måtte ønske - uanset sprogkombination. Hvis du vælger at bruge termbasen, kan du fastlægge den enkelte kundes fagterminologi, som vil være til fordel for dig og kunden fremover. Derved undgår du fejloversættelser, når en fagterm skal oversættes. Du tilføjer termen i en foruddefineret input-model med de nødvendige oplysninger tilknyttet. Så snart termen er tilføjet i termbasen, vil den blive genkendt i de tekster, du oversætter. Det vil sige, at ved hjælp af dette unikke opslagsværk skal du ikke fremover bruge tid på at finde den korrekte oversættelse til en given fagterm - og det kan jo mange gange tage helt op til en times tid. Samtidig opnår du konsistens i dine oversættelser for den enkelte kunde.

 

Public area - markedspladsen

Public area er markedspladsen i WebWordSystem, hvor du som oversætter kan vælge at købe og sælge allerede oversatte sætninger og termer. Såfremt du ønsker at benytte dig af Public area, modtager du kr. 0,10/ord hver gang, en anden bruger i WebWordSystem henter et ord, som du har publiceret. På samme måde kan du købe andre brugeres sætninger og termer for kun kr. 0,25/ord. Indholdet i Public area er kvalitetssikret, og du vælger selv, om du vil benytte dig af denne mulighed. Ideen med Public area er, at du som oversætter ikke skal bruge tid på at oversætte og skrive tekst, der allerede er oversat tidligere, og derved kan du øge hastigheden yderligere i din oversættelsesproces.

 

En online-database til alle dine oversættelser

WebWordSystem er webbaseret, og du har derfor den fordel, at du kan logge på systemet, uanset hvorfra du ønsker. Du undgår at skulle oversætte og skrive de samme sætninger igen og igen. Der henvises til hvidbogen, hvori du kan læse om, hvor store besparelser der kan opnås ved at bruge et oversættelsesværktøj.


En anden fordel ved at arbejde i en oversættelseshukommelse er, at du fastholder konsistensen i de oversatte tekster.

 

Hvis du forestiller dig, at du har brugt WebWordSystem kontinuerligt i 3 år og derved lagret alle dine oversættelser i en stor hukommelse, vil du opleve, at du har opbygget et unikt opslagsværk både, hvad angår oversættelser på sætningsniveau, og hvad angår fagtermer gemt i termbasen med alle relevante oplysninger tilknyttet.

 

WebWordSystem gør det nemt at komme i gang

WebWordSystem er udviklet med det formål, at det skal være nemt at komme i gang med at bruge et oversættelsesværktøj. Derfor har vi fokuseret på, at selv oversættere, som ikke just har det helt store kendskab til IT, skal kunne komme hurtigt i gang. Desuden er fordelen ved den webbaserede løsning, at du kan bevæge dig frit omkring med din arbejdsplads - blot du har internetforbindelse.

 

Freelance-løsningen kan ikke udvides til en flerbrugerløsning. Se øvrige løsninger.

 

Certificeret udbyder

Som freelance-oversætter tilbyder WebWordSystem dig muligheden for at blive certificeret udbyder af WebWordSystem. Det kan være som kvalitets-reviewer af Public area, som instruktør og/eller som henvisningskonsulent.

 

En kvalitets-reviewer vil få til opgave at spottjekke segmenter og termer, som publiceres i Public area, inden for en given sprogkombination og et givent fagområde. Afregning vil være pr. ord.

 

En instruktør oplæres i, hvordan undervisningen skal foregå i WebWordSystems regi. Det vil typisk være i forbindelse med åbne kurser eller virksomhedsspecifikke kurser. Materialer til brug for undervisningen vil blive stillet til rådighed. Afregning vil være pr. time.

 

En henvisningskonsulent er en person, der henviser virksomheder, oversættere m.fl. til WebWordSystem, og denne vil blive honoreret for hver henvisning, hvis den medfører et salg. Henvisningsprocenten vil være 10 % af løsningens salgspris.

 

Kunder

WebWordSystem er i dag integreret i et stort udsnit af Danmarks både store og små virksomheder - ikke kun som et oversættelsesværktøj, men også som et sprogligt opslagsværk for alle medarbejdere. Se Kunder.

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Ønsker du yderligere information om Freelance-løsningen, kontakt venligst WebWordSystem Salg på tlf. +45 7070 1440 eller e-mail sales@webwordsystem.com.

Brugere

Termbase

Genbrug

Del dine oversættelser

Opgraderbar

1

WebWordSystem har også udviklet en professionel løsning til oversættelsesbureauer. For yderligere information, kontakt venligst WebWordSystem Salg på tlf. +45 7070 1440 eller e-mail sales@webwordsystem.com.

 

Se priser

 

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog