ProPro-løsningen er til virksomhedens eneste oversætter

Er du professionel oversætter og arbejder som freelancer eller som oversætter i en virksomhed, tilbyder WebWordSystem dig et oversættelsesværktøj, som indeholder en oversættelseshukommelse og en termbase samt adgang til WebWordSystems Public area.

 

Oversættelseshukommelsen husker det, du har oversat

I oversættelseshukommelsen gemmer du alle de oversættelser, du laver, på sætningsniveau - uanset sprogkombination. Det vil sige, at når du oversætter en sætning fra et sprog til et andet, lagres den automatisk i oversættelseshukommelsen. Næste gang du så skal oversætte en sætning, der er identisk eller næsten identisk med denne sætning, vil den automatisk fremkomme som forslag. Du kan vælge at få match-forslag helt ned til 50 %.

 

Termbasen sørger for ensartet brug af fagtermer

I termbasen kan du med fordel tilføje alle de termer, du måtte ønske - uanset sprogkombination. Hvis du vælger at bruge termbasen, kan du fastlægge virksomhedens fagterminologi, som vil være til fordel for virksomheden fremover. Derved undgår du fejloversættelser, når en fagterm skal oversættes. Du tilføjer termen i en foruddefineret input-model med de nødvendige oplysninger tilknyttet. Så snart termen er tilføjet i termbasen, vil den blive genkendt i de tekster, du oversætter. Det vil sige, at ved hjælp af dette unikke opslagsværk skal du ikke fremover bruge tid på at finde den korrekte oversættelse til en given fagterm - og det kan jo mange gange tage helt op til en times tid. Samtidig opnår du konsistens i dine oversættelser fra afdeling til afdeling, og dette forstærker virksomhedens brand udadtil.

 

Der kan tilkøbes kiggeadgang til termbasen, så alle medarbejdere kan bruge den som opslagsværk.

 

Public area - markedspladsen

Public area er markedspladsen i WebWordSystem, hvor du som oversætter kan vælge at købe og sælge allerede oversatte sætninger og termer. Såfremt du ønsker at benytte dig af Public area, modtager du kr. 0,05/ord hver gang, en anden bruger i WebWordSystem henter et ord, som du har publiceret. På samme måde kan du købe andre brugeres sætninger og termer for kun kr. 0,25/ord. Indholdet i Public area er kvalitetssikret, og du vælger selv, om du vil benytte dig af denne mulighed. Ideen med Public area er, at du som oversætter ikke skal bruge tid på at oversætte og skrive tekst, der allerede er oversat tidligere, og derved kan du øge hastigheden yderligere i din oversættelsesproces.

 

En online-database til alle dine oversættelser

WebWordSystem er webbaseret, og du har derfor den fordel, at du kan logge på systemet, uanset hvorfra du ønsker. Du undgår at skulle oversætte og skrive de samme sætninger igen og igen. Der henvises til hvidbogen, hvori du kan læse om, hvor store besparelser der kan opnås ved at bruge et oversættelsesværktøj.


En anden fordel ved at arbejde i en oversættelseshukommelse er, at du fastholder konsistensen i de oversatte tekster.


For virksomheden er der desuden den fordel, at alle oversættelser bliver lagret centralt i WebWordSystem, således at den sproglige viden forbliver i virksomheden - også når en oversætter fratræder eller skifter arbejdsfunktion.

 

Hvis du forestiller dig, at du har brugt WebWordSystem kontinuerligt i 3 år og derved lagret alle dine oversættelser i en stor hukommelse, vil du opleve, at du har opbygget et unikt opslagsværk både, hvad angår oversættelser på sætningsniveau, og hvad angår fagtermer gemt i termbasen med alle relevante oplysninger tilknyttet.

 

WebWordSystem gør det nemt at komme i gang

WebWordSystem er udviklet med det formål, at det skal være nemt at komme i gang med at bruge et oversættelsesværktøj. Derfor har vi fokuseret på, at selv oversættere, som ikke just har det helt store kendskab til IT, skal kunne komme hurtigt i gang. Desuden er fordelen ved den webbaserede løsning, som hostes hos WebWordSystem, at der hverken kræves vedligehold af eller kendskab til systemet i din IT-afdeling.

 

Du kan tilføje flere brugere

Pro-løsningen kan til enhver tid opgraderes til en større løsning, således at du kan arbejde sammen med andre oversættere i din gruppe, og derved kan I alle dele hinandens oversættelser. Se øvrige løsninger.

 

Kunder

WebWordSystem er i dag integreret i et stort udsnit af Danmarks både store og små virksomheder - ikke kun som et oversættelsesværktøj, men også som et sprogligt opslagsværk for alle medarbejdere. Se Kunder.

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Ønsker du yderligere information om Pro-løsningen, kontakt venligst WebWordSystem Salg på tlf. +45 7070 1440 eller e-mail sales@webwordsystem.com.

Brugere

Termbase

Genbrug

Del dine oversættelser

Opgraderbar

1

 

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog